FINSKO, NORSKO, ŠVÉDSKO, DÁNSKO, POBALTÍ

H O T E L B U S E M

Velký okruh Pobaltím do národních parků Finska do laponských oblastí za polárním kruhem. Výlet k fjordu na dalekém severu Norska. Lehká turistika a vycházky zajímavými zeměmi Severu. Barevná příroda, jezera, fjordy, turistika i kultura. Skvosty historie i moderní architektury.

kliknutím na fotografii se zvětší

Litva - komplex hradu Trakaj
Litva - komplex
hradu Trakaj

Estonsko - pohled na Tallin
Estonsko - pohled
na Tallin

Typ finské jezerní krajiny
Typ finské
jezerní krajiny

Sodankylä - dřevěný kostel (z nejstarších)
Sodankylä - dřevěný kostel (z nejstarších)

Tankavaara - pomník rýžovníkům zlata
Tankavaara - pomník rýžovníkům zlata

Tankavaara - zlatinky na rýžovnické misce
Tankavaara - zlatinky na rýžovnické misce

Hämeenlina - pevnost na jezeře
Hämeenlina - pevnost
na jezeře

Kainuu - turisté na můstku u jezera
Kainuu - turisté na můstku u jezera

Sušení tresek
Sušení tresek

Plody severu
Plody severu

Sobi na silnici - častý případ
Sobi na silnici
- častý případ

Laponci v krojích se sobem
Laponci v krojích
se sobem

Možnost turistiky v NP Kansallispuisto
Možnost turistiky
v NP Kansallispuisto

Stockholm - stará část města
Stockholm - stará
část města

Kodaň - kanál Nyhavn
Kodaň - kanál Nyhavn

Malá mořská víla - Kodaň
Malá mořská
víla - Kodaň

1.den: Ojezd z Prahy v 09,00 hodin.

L I T V A , L O T Y Š S K O , E S T O N S K O
2.-4.den: VILNIUS (centrum - UNESCO) - hl. město Litvy, hrad Trakaj, Křížový vrch; přejezd do RIGY - hl. město Lotyšska, po pobřeží Baltského moře přes Pärnu do TALLINNU - hl. město Estonska. Trajektem do Finska.

F I N S K O.
5.-13.den: HELSINKI - hlavní město Finska, středisko kulturního a vědeckého života (rušné tržiště Kauppatori, radnice, katedrála, dóm, moderní skalní kostel z r.1969, hala Finlandia).
Průmyslové a kulturní centrum Finska LAHTI (veletrhy, středisko zimních sportů). LAPPEENRANTA (stará obchodní osada, zbytky opevnění, kostel Lappee - dřevěný z r. 1792), Sarkisalmi. SAVONLINNA / OLAVINLINNA - pověstná středověká pevnost. JOENSUU (na severním konci jezera Pyhäselä, středisko zpracování dřeva, Severokarelské muzeum), UKKO KOLI (347 m) - vycházky v oblasti dle časových možností. KAJAANI (u jezera Oulujärvi, zřícenina hradu Kajaaninlinna, stará radnice, dům Eliase Lönnrota - sestavil finský národní epos Kalevala), Suomssalmi, KUUSAMO (okolí bohaté na ryby, továrna). Turistika v nár. parku OULANKA KANSALLISPUISTO (jeskynní svatyně Laponců). KEMIJÄRVI dopravní uzel na stejnojmenném jezeru, letovisko, moderní kostel). ROVANIEMI -"brána do Laponska", významné nové stavby architekta Alvara Aalta (nové polární muzeum). POLÁRNÍ KRUH ("Napapiirin Maja" turistické centrum, zvláštní pošta a dětský svět se Santa Clausem i v létě). Nejchladnější místo Finska SODANKYLÄ (nejstarší dřevěný kostel Laponska z r. 1689, skanzen), rozvodí Baltu a Severního moře, TANKAVAARA (opravdová zlatokopecká osada, nová "zlatá horečka"). Zastavení na psí farmě a na vrchu KAUNISPÄÄ (438 m). Dále na sever přechod do OBLASTI TUNDRY a posvátného jezera Laponců INARI, 3. největší ve Finsku (Laponské muzeum). NÁR. PARK LEMMENJOKI (1 den turistiky). Přejezd do Norska.

N O R S K O
Karigasniemi - Karasjok. Na sever k moři a NORSKÝM FJORDŮM do důlež. turistic. centra ALTA (UNESCO) s nejrozsáhlejšími skalními rytinami ve Skandinávii, 6.000 let starými. Zpět do Finska.

F I N S K O
Přejezd do horské skupiny PALLASTUNTURI - oblast 14 kopců s největším Taivaskero (807m), turistika v národním parku (1 den turistiky, možnost volby různých tras). Přes Kolari podél hranice se Švédskem.

Š V É D S K O
14.-15.den: HAPARANDA - přejezd do Švédska, Lulea, Umea, Sundsvall, UPPSALA - město s nejstarší skandinávskou universitou, náš Codex Argenteus; poblíž GAMLA UPPSALA s královskými hroby. STOCKHOLM - hl. město Švédska (radnice / Nobelovy ceny, staré město, král. zámek, hala Globen). Trajektem Helsingborg - Helsingor, přejezd do Dánska.

D Á N S K O
Královský zámek Kronborg. Prohlídka hlavního města KODANĚ (královský zámek, Malá mořská víla, malebný Nyhavn aj.)

16.-17.den: Přejezd do GEDSERU, trajektem do Rostocku. Návrat do ČR.

termín

počet dní

doporučená cena v Kč

27. 06. - 13. 07. 2009

17

15 900,--

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, ubytování v hotelbusu, průvodce, informační materiály
Cena nezahrnuje: vstupy, kempovné a menší trajekty 75,- EUR (vybere průvodce).
Nástupní místo: Praha
Doporučený počet 20 účastníků. Termín a cena jsou doporučeny z poradenského hlediska.

zpět na hotelbusovou nabídku

zpět na abecední nabídku

kontaktní adresa, telefony, e-mail

Autor: © webs