EVROPSKÁ KELTSKÁ OPPIDA
Německo, Švýcarsko, Francie, Lucembursko

H O T E L B U S E M

Prohlídka nejdůležitějších keltských oppid a výšinných opevnění, spolu s přírodními krásami a zajímavostmi. Místa, kde bojoval Caesar se vzbouřenými Kelty. Cestou též některé významné katedrály-skvosty románské a gotické architektury.

kliknutím na fotografii se zvětší

Heuneburg - sídlo keltského velmože
Heuneburg - sídlo keltského velmože

Laténské výšinné sídliště, Basilej
Laténské výšinné sídliště, Basilej

Bibracte / Mont Beuvray - nejvyšší oppidum
Bibracte / Mont Beuvray - nejvyšší oppidum

Klešťová brána v Bibracte, kmen Heduů
Klešťová brána v Bibracte, kmen Heduů

Oppidum Gergovia, rodiště Vercingetorixe
Oppidum Gergovia, rodiště Vercingetorixe

Muzeum v Gergovii, oppidum Arvernů
Muzeum v Gergovii, oppidum Arvernů

Alésia - oppidum kmene Mandubiů
Alésia - oppidum
kmene Mandubiů

Alésia - návazné římské osídlení
Alésia - návazné
římské osídlení

Socha Vercingetorixe, Alésia
Socha Vercingetorixe, Alésia

Rozhodná bitva mezi Galy a Římany, Alésia
Rozhodná bitva mezi Galy a Římany, Alésia

Románská bazilika v Clermont-Ferrand
Románská bazilika
v Clermont-Ferrand

Tympanon románsko-gotické baziliky, Vezeley
Tympanon románsko-gotické baziliky, Vezeley

zpět na hotelbusovou nabídku

zpět na abecední nabídku

kontaktní adresa, telefony, e-mail

Autor: © webs