S L O V I N S K O
ráj turistiky (možno i nenáročné) a přírody, okolí italského Terstu

H O T E L B U S E M   s polopenzí - celkem 10 dní poznávací zájezd z toho pouze 3 dny dovolené !!!

trasa: Praha, České Budějovice, Linec, Villach, Julské Alpy, Terst, Piran, Lublaň, Celje, Maribor, Štýrský Hradec, Linec, Praha

 

kliknutím na fotografii se zvětší

Triglavský národní park ve Slovinsku
Triglavský národní park ve Slovinsku

Triglavský národní park ve Slovinsku
Triglavský národní park ve Slovinsku

Triglavský národní park ve Slovinsku
Triglavský národní park ve Slovinsku

Triglavský národní park ve Slovinsku
Triglavský národní park ve Slovinsku

Triglavský národní park ve Slovinsku
Triglavský národní park ve Slovinsku

Triglavský národní park ve Slovinsku
Triglavský národní park ve Slovinsku

Jezero Bled ve Slovinsku
Jezero Bled
ve Slovinsku

Jezero Bled ve Slovinsku
Jezero Bled
ve Slovinsku

 

1.den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách, přes Rakousko do Slovinska.
2.den: Jesenice - nejvýše položené slovinské město u výjezdu z Karavanského tunelu BLEDSKÉ JEZERO - v podhůří Julských Alp, proslavené místo odpočinkové a léčebné, nejluxusnější středisko, nástupní místo turistiky. Jezero ledovcového původu, jehož vodu oteplují termální prameny na 24°C, příjemných na koupání. Sportovní i rekreační možnosti, procházky kolem jezera (nad jezerem hrad s muzeem a výhledy, uprostřed jezera je ostrov s barokním kostelem a památným zvonem splněných přání.
3.den: BOHINJSKÉ JEZERO - největší jezero ve Slovinsku, také ledovcového původu. Lanovka na Vogel (1.600 m) s rozhledy (kostel sv. Jana s freskami). Procházky kolem jezera.
4.den: JULSKÉ ALPY - nejznámější slovinské pohoří s nejvyšším vrcholem země Triglavem (2.864 m). Přes Kranjskou Goru do údolí PLANICE s proslulými skokanskými letovými můstky. Silnicí přes horské sedlo Vršič (1.611 m) s výhledy na Triglav. Přes Bovec (letovisko i zimní středisko) k Tolminu, Divača.
5.-6.den: Výjezd do Itálie do okolí Terstu. Nejprve po pobřeží na sever do obří jeskyně GROTTA GIGANTE a nedalekého výstavného zámku MIRAMARE (návštěva zámku a zahrad). Dále na prohlídku města TERST/TRIESTE - významného italského přístavu, největšího na Jaderském moři. V místních loděnicích se staví obří plavidla. Vede sem ropovod, který zásobuje Rakousko a Bavorsko. Původ města je velmi starobylý neboť ještě před Římany zde byli Keltové a Illyrové. Prohlídka města a rušného přístavu, procházka po nábřeží.(Pro zájemce možnost výstupu na pahorek sv.Justa s katedrálou a hradem). Přejezd zpět do Slovinska. Odpočinek a možnost koupání v kempu IZOLA.
7.den: PIRAN - malebné město a kulturní památka na poloostrově Punta. Založeno už Řeky. Starobylé městské jádro ( kostel sv. Klimenta, Marčana ), procházka po nábřeží s dalekými rozhledy, starý přístav.Přes PORTOROŽ do KOPERU (čas na nákupy v obřím obchodním domě). Divača.
8.den: LIPICA - obec proslavená hřebčínem, založeným již v r. 1580. V oblasti směrem na Logatec můžeme pozorovat typické krasové jevy tak hojné na celém území Slovinska (škrapy, krasové krátery/ polje, jeskyně a propasti, ponorné řeky a vysychající jezera. Na prohlídku světoznámých jeskyní POSTOJNA/Postojnska jama (na soupisu památek UNESCO). Jeskyně je pokládána za nejkrásnější krápníkové prostory v Evropě. Mimořádné bohatství krápníků pestrých barev a tvarů. Útočištěm lidí byla jeskyně již v době kamenné. (Prohlídka pěšky i vláčkem, raritou je relikt macaráta jeskynního).
9.-10.den: : LJUBLJANA/LUBLAŇ - hlavní město Slovinska. Osídleno již v době železné, pak Římané, ve 13.stol.patřila na čas českému králi Přemyslu Otakarovi II. Zachováno středověké jádro města, rodák architekt Josip Plečnik (procházka městem, hradní vrch, mosty-Dračí most, nábřeží u řeky, katedrála sv.Mikuláše, středověké domy). Přes Celje-třetí největší město Slovinska. Dále přes Maribor, Štýrský Hradec, Linec, zpět do Prahy.

termín

počet dní

doporučená cena v Kč

02. 07. - 11. 07. 2010

10

10 960,--

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, polopenzi, ubytování v hotelbusu, průvodce, informační materiály
Cena nezahrnuje: vstupy, kempovné 45,-EUR (vybere průvodce)
Nástupní místo: Praha, doporučený počet 20 účastníků
Termín a cena jsou doporučeny z poradenského hlediska.

zpět na hotelbusovou nabídku

zpět na abecední nabídku

kontaktní adresa, telefony, e-mail

Autor: © webs