T U R E C K O
celou zemí až na východ - největší poznávací okruh, 10 kultur

H O T E L B U S E M

Zájezd nabízí možnost poznání Turecka, země nesmírných kulturních hodnot a nevšedních přírodních krás, kde se tvořily dějiny přesahující místní význam. Dějiny, které ovlivnily vývoj v Evropě a v celém tehdy známém světě. Seznámíte se s dědictvím říše Chetitů, Urartu, Frýgie a Parthů, uvědomíte si, jak se tyto kultury prolínaly s příchozími Řeky, Římany, Byzantinci i Armény. Vše umocněno kulturami seldžuckých a osmanských sultanátů. A k tomu všemu nevšední a rozmanité krásy přírody - náhorní planiny Anatolie, bájný Ararat, jezero Van, moře Středozemní a Černé.

kliknutím na fotografii se zvětší

Istanbul - záliv Zlatý roh
Istanbul
- záliv Zlatý roh

Hippodrom a Modrá mešita
Hippodrom a Modrá mešita

Most přes Bospor, Istanbul
Most přes Bospor, Istanbul

Presidentský palác Dolmabahçe
Presidentský palác Dolmabahçe

Troja - filmařský kůň
Troja
- filmařský kůň

Archeol. vykopávky, divadlo Pergamon
Archeol. vykopávky, divadlo Pergamon

Izmir - hodinová věž
Izmir
- hodinová věž

Letecký pohled na antický Efes
Letecký pohled na antický Efes

Co zbylo z Artemisia, Efes
Co zbylo
z Artemisia, Efes

Socha Artemis, muzeum Selçuk
Socha Artemis,
muzeum Selçuk

Meryemana - poutní místo, Selçuk
Meryemana - poutní místo, Selçuk

Travertinová jezírka, Pamukkale
Travertinová jezírka, Pamukkale

Tzv. hřiby v oblasti Kappadokie
Tzv. hřiby
v oblasti Kappadokie

Mešity v městě Konya
Mešity v městě Konya

Pověstní tančící derviši, Konya
Pověstní tančící derviši, Konya

Chetitská svatyně Yazilikaya
Chetitská svatyně Yazilikaya

Ankara - Atatürkovo mauzoleum
Ankara
- Atatürkovo mauzoleum

Edirne - mešitu stavěl Sinan
Edirne
- mešitu stavěl Sinan

Vnitřek mešity, Edirne
Vnitřek mešity,
Edirne

Lázeň v harému
Lázeň v harému

1.-3.den: Odjezd z Prahy přes Bulharsko, přestávka v Primorsku (koupání, odpočinek), na hranice s Tureckem.
4.den: Přes Kirklareli, Gelibolu, Çanakkale, trajekt. TROJA / TRUVA - bájný pahorek Hisarlik objevený archeologem H. Schliemannem, který věřil Homérovi (Trojský kůň a Priamův poklad).
5.den: PERGAMON / BERGAMA - antické město na majestátním pahorku, kdysi dominující síla v západní části Malé Asie, proslulá knihovna (pergameny) a jeden z divů světa - DIŮV OLTÁŘ (dnes v Pergamon. muzeu v Berlíně). Posvátnou cestou kdysi spojen s blízkým ASKLEPIONEM (významné antic. středisko medicíny, působiště lékaře Galéna, moderní léčby hypnosou a spánkem). Přes IZMIR / SMYRNU - Homérovo rodiště, dnes moderní město a význam. přístav, návštěva bazaru.
6.-7.den: SELÇUK - významné muzeum s antic. památkami; v bazilice hrob apoštola Jana. MERYEM ANA - poutní místo vysoko nad městem, údajně místo, kde dožila P. Marie. EFES - v antice mocné město, dodnes překvapivě zachovalé (amfiteátr, agora, domy, lázně, chrámky, kašna, knihovna); poblíž místo, kde stával jeden z divů antic. světa - Artemidin chrám, ARTEMISION. PAMUCAK (koupání).
8.den: Přejezd přes Aydin, Denizli do PAMUKKALE (UNESCO) - proslavená turecká lokalita bílých sintrových útvarů (přírod. vaničky s termální vodou). Součástí jsou zbytky antic. města HIERAPOLIS (divadlo se zachovalou scénou, muzeum, rozvody vody, ale i rozsáhlé nekropole; nad městem místo umučení apoštola Filipa). Přes Ispartu do KONYE - významného města turecké / seldžucké historie, město "tančících dervišů", klášter a hrobka světce Mevlany, Aleaddinova mešita.
9.den: Přes města Aksaray, Nevşehir do GÖREME - největší nakupení obydlí a křesť. chrámových staveb vytesaných ve skalách. Chrámový klášterní skanzen (unikátní kostely s freskami). ÜRGÜP.
10-11.den: KAYSERI - město koberců a historie, kdysi jako Caesarea, hl. město římské provincie, madrasy. Přes Malatyi, Adiyaman do Kahty. NEMRUT DAGI (UNESCO) - nejznám. lokalita v oblasti Commagenského království, monument. hrobka Antiocha I. s pověstnými obřími hlavami na vrchu kopce; poblíž pohřební tumuly. KARAKUŞ- reliéfy a nápisy, římský most. Biblický HARRAN a ŠANLI URFA jsou spojeny s prorokem Abrahámem.
12.den: Přejezd přes horní toky řek EUFRAT a TIGRIS do DIYARBAKIRU - zachované měst. hradby, brány, citadela, most přes Tigris z 11. stol. Přes Bithis k JEZERU VAN (rozsáhlé jezero ve vých. Turecku, kde v 9. stol. př. Kr. vznikla velká ŘÍŠE URARTU; jezero už po tisíciletí nemá díky erupci vulkánu Nemrut Dagi odtok). Velký počet ruin hradů / pevností, paláců a kostelů, nápisů a reliéfní výzdoby v lokalitách VANKALE a AKDAMAR. Koupání.
13.-14.den: Přes DOGUBAYAZIT do ISHAK PAŞA SARAYI, kde je známý palác a pevnost na hedvábné karavanní cestě. Poblíž skalní hrobka urartského knížete. Výjezdy k bájnému ARARATU, do kurdské vesnici na úpatí, na pahorek s "nálezem" Noemovy archy, meteoric. kráter. Hranice s Íránem. Přes Kars, Erzurum, Gümüşhane na věhlasný SKALNÍ KLÁŠTER SÜMELA. TRABZON - dříve hl. město byzantské říše (po obsazení Cařihradu); Hagia Sofia se vzácnými freskami. Malebným černomořským pobřežím přes Giresun, Terme (Heraklův úkol u královny Amazonek), Samsun (hl. turecký přístav na Černém moři, odkud počalo Atatürkovo vítězné tažení za osvobození Turecka - r. 1919), koupání.
15.den: AMASYA - pův. hlavní město pontské části Partské říše, ve středověku město bohaté, které se srovnávalo i s Bagdádem (Beyazitova mešita a osmanské památky, významné pontské skalní hrobky, citadela, staré mosty,paláce).
Přes Çorum, Alacahöyük do CHATTUŠAŠE (UNESCO) - dnes vesnice Bogazköy. Centrum kdysi mocné ŘÍŠE CHETITŮ. Strategic. poloha, horní a dolní město, hradby se známými branami Lví, Královskou a Sfing, četné ruiny chrámů, základy hradu s paláci, knihovnou a archivem klínopisných tabulek (přínos prof. Bedřicha Hrozného k vyluštění chetitského písma). Nedaleko spojena procesní cestou je skalní svatyně YAZILIKAYA s monumentálními reliéfy chetitských božstev a králů.

16.den: Přes Sungurlu do Ankary. ANKARA - hl. město Turecka, na anatolské náhorní plošině (dominantou je citadela založená Chetity, Atatürkovo mauzoleum a významné archeologické MUZEUM ANATOLSKÝCH CIVILIZACÍ).
17.-18.den: ISTANBUL (UNESCO) - jedno z nejkrásnějších měst, leží ve dvou světadílech, význam. poloha na Bosporské úžině. Prohlídka nejvýznam. památek (Hagia Sofia, Modrá mešita, hyppodrom, sultán. palác Topkapi, krytý bazar, moderní mosty, představení Světlo a zvuk).
EDIRNE - město u hranic s Bulharskem, před dobytím Konstantinopole / Istanbulu, hl. město začínající Osmanské říše (několik mešit, z nichž Selimova je nejlepším dílem proslulého architekta Sinana).

19.-20.den: Návrat zpět do Prahy.

termín

počet dní

doporučená cena v Kč

12. 09. - 01. 10. 2009

20

21 980,--

Cena zahrnuje: dopravu hotelbusem, ubytování v hotelbusu, průvodce, informační materiály.
Cena nezahrnuje: : vízové a hraniční poplatky, vstupy; kempovné 65,- USD (vybere průvodce).
Nástupní místo: Praha
Doporučený počet 20 účastníků. Termín a cena jsou doporučeny z poradenského hlediska.

zpět na hotelbusovou nabídku

zpět na abecední nabídku

kontaktní adresa, telefony, e-mail

Autor: © webs