S A U D S K Á   A R Á B I E
naprostá novinka v nabídce, a je co nabídnout,
od nás jezdíme jako jediní

Pro turisty bylo dosud království na Arabském poloostrově uzavřené. Při tom je to kolébka arabského etnika, arabského jazyka a náboženství islámu. Nejposvátnější místa muslimů Mekku a Medínu sice uvidíme jen zdálky na okružní silnici, protože dále mají přístup jen věřící. Ale Saúdská Arábie má i mimo tato místa mnoho co nabídnout. Ať už je to hlavní město Riyad či konkurenční Džidda, vyhledávaný Madain Saleh (jakási saudskoarabská Petra) nebo Národní park Asir poblíž hranice s Jemenem. Blízkostí Jemenu je také ovlivněna i jedinečná architektura sídel v okolí. Saúdská Arábie má největší zásoby a těžbu ropy na světě. Exotika arabského světa, ale i ideologické a kulturní dědictví této svérázné končiny plně uspokojí veškeré představy. Jedeme již počtvrté. Letos do programu přidaná ještě další nová část.

kliknutím na fotografii se zvětší

Rijád - palác Al-Masmak
Rijád
palác Al-Masmak

Zříceniny pevnosti Dieryah
Zříceniny pevnosti
Dieryah

Madain Salah - skalní hroby
Madain Salah
skalní hroby

Najran - pevnost
Najran
pevnost

Moderní Rijád - vyhlídková věž
Moderní Rijád
vyhlídková věž

Rijád - fotbalový stadion
Rijád
fotbalový stadion

Mořská dálnice do Bahrajnu
Mořská dálnice
do Bahrajnu

Sokolnictví je stále oblíbené
Sokolnictví
je stále oblíbené

Tradiční stavba lodí dhow
Tradiční stavba
lodí dhow

Súky jsou všude podobné
Súky jsou
všude podobné

Koberec a tepané zboží - to je tradice
Koberec a tepané zboží
- to je tradice

Najzan - obchod s jemenskými džambíjemi
Najzan - obchod
s jemen. džambíjemi

Tabuk - historická Hidžázská dráha
Tabuk - historická
Hidžázská dráha

Džidda - umělecké muzeum
Džidda,
umělecké muzeum

Velbloudi u napajedla
Velbloudi
u napajedla

Kam se vydáme ?
Kam se vydáme ?

1.den: Letecky Praha / Frankfurt - Džidda.
2.-3.den: DŽIDDA - druhé největší město království, významné letiště a přístav na Rudém moři, vstupní místo do Mekky pro poutníky z celého světa. Odedávna důležité obchodní centrum. Procházka Starým městem, stylový dům/muzeum rodiny Nasif. Projížďka po výstavném nábřeží s četnými parky a hotely.
4.den: Pokračování prohlídky Džiddy, barvitý rybí trh, výtečné umělecké muzeum Abdula Raufa Khalila v tradičním stylu. Přelet na jih do Abha.
5.den: ABHA - výjezd do národního parku ASIR (Mount Souda, Habala Village), lanovkou do "visuté vesnice". Přejezd do města Khamis Mushayt a do modelové vesnice / folklorního muzea Bin Hamsan Asir, tržiště / súq se zlatem.
6.den: Přejezd pozoruhodnou horskou krajinou do města NAJRAN poblíž hranice s Jemenem. Prohlídka města a okolí. Palác Al-Aan a další domy ve výrazně jemenském stavebním stylu; největší přehrada v království. Najranská pevnost (Qasr Al-Imara-původně předislámská a turecká); muzeum. Al Ukhdood - historické místo známého masakru zmiňované v bibli a koránu. Návštěva tržiště / súqu se zlatem a typickými dýkami / džambijemi.
7.den: Přejezd na letiště Wadi Dawasir, cestou návštěva archeologické lokality Al-Faw-rozsáhlého města a nekropole pod horami. Přelet do Riyadu.
8.den: RIYAD - hlavní město království, celkem nedavno v poušti vyrostlé město ze skla, železa a betonu. Návštěva původního místa vládnoucí rodiny Saúdů - starého města AD-DIRIYYAHU (rozsáhlé obnovené město, paláce, věže, opevnění). Poušť Thumama na okraji Riyadu s proslulými velbloudími trhy (hlavně ze Súdánu). Uprostřed Riyadu pověstné muzeum - pevnost Masmak (historie znovunastolení Saúdů proti rodině Rašídů). Výtečné Národní muzeum; súq Dira. Podvečerní prohlídka města,zvláště symbolu města - věžové stavby "Skybridge Tower" (ohromující stavba s moderním komplexem obchodů, hotelu, garáží; značný dojem z panoramatických rozhledů z 99 patra).
9.den: Výjezd přes DAMMAM (muzeum starého typu) do výstavného moderního města ALKHOBAR. Výjezd na proslulou mořskou dálnici FAHD CAUSEWAY na hranici s Bahrainem (obdivuhodné stavební dílo a vyhlídková věž). Zpět na pevninu na upravené nábřeží / corniche.
10.den: Al-Khobar, výtečné moderní muzeum naftařské firmy ARAMCO (dostaneme suvenýry). Dále na sever do QATIFU, jednoho z center této navštívené Východní provincie (zajímavé staré město s opevněním a starými domy).
11.den: Proslulý ostrov TARUT je dnes spojený s pevninou mostem. Stará portugalská pevnost ze 16.století patří k nejfotografovanějším objektům. Místo bylo pro svou strategickou polohu osídleno již v době kamenné a ve 3.tisíciletí před naším letopočtem bylo významnou součástí říše Dilmun (s centrem v blízkém Bahrainu; zmínky v eposu o Gilgamešovi).
12.den: Přejezd (eventuálně přelet) po severní části země. Přes NAIRIYAH, který je proslulý svým beduinským trhem, patřícím k největším v zemi. Do města DAMAT Al-JANDAI (o kterém jako místě Dhuma je zmínka v bibli; palác konkurenční rodiny Rašídů).
13.den: Na pevnost Al-Marid (dobývána palmýrskou královnou Zenobií i Římany). Omarova mešita z nejstarších v zemi, za 2.chalífy Omara. Lokalita Rajajil se skupinami vztyčených kamenů (civilizace Mittani, Mojžíš ?) SAKAKA - hlavní město severní oblasti (pevnost již opravena; velká stará studna s dalekými podzemními rozvody.
14.den: Cesta pouští do TABUKU, přes město TAIMA zmiňované v bibli, které bylo kdysi na čas i hlavním městem Babylonské říše (staré domy, 2 pevnosti, muzeum, proslulá studna). Přejezd do AL -´ULU v malebné oblasti MADAIN SALEH, která je obdobou jordánské Petry.
15.den: Al-´ULU - staré hliněné město z 11.století, výhledy z opravené věže pevnosti, věžní sluneční hodiny. Prohlídka jedinečné oblasti MADAIN SALEH: různé úseky četných vytesaných hrobek a tzv."paláců" a "zámků", dívánů, nádrží na vodu. Rozsáhlé přírodní útvary červených pískovců, místy bizarních tvarů (Sloní skála aj.). Pověst o proroku Sálehovi a bílé velbloudici. Oblast spojovaná s říší biblických Midianitů ze Starého zákona. Kdysi důležitá zastávka na karavanní cestě s kadidlem a myrhou mezi jemenským Hadramautem a Sýrií. Vedla tudy i cesta poutníků do Mekky. Obnovená stanice Hidžázské historické dráhy (vedla z Damašku do Medíny, spojena s postavou Lawrence z Arábie). Impozantní výhledy z náhorní plošiny, západ slunce.
16.den: Přejezd do Medíny a dále letecky do Džiddy. Podle letadla časný ranní odlet do Frankfurtu a nočním busem do Prahy.

Poznámka: Turistická cesta do Saudské Arábie je novinkou, kde vzhledem k přísným místním poměrům může být program časově a místně změněn, ale vždy k lepšímu a bude plně dodržen.

termín

počet dní

doporučená cena v Kč

10. 04. - 25. 04. 2015

16

74 780,--

Cena zahrnuje: letenku Praha / Frankfurt - Džidda, Džidda - Frankfurt, vnitřní přelety (Džidda-Abha, Wadi Dawasir-Riyad, Nairiyah-Al Jouf, Medina-Džidda); dopravu autobusem jen pro nás, ubytování (hotely 4+s bohatými snídaněmi), vstupy, průvodce českého i místního po celou dobu zájezdu, informační materiály.
Cena nezahrnuje: letištní a odjezdové poplatky, vízové poplatky, stravování mimo snídaní.
Doporučený počet 8 účastníků. Termín a cena jsou doporučeny z poradenského hlediska.

zpět na leteckou nabídku

zpět na abecední nabídku

kontaktní adresa, telefony, e-mail

Autor: © webs