EGYPT a LIBYE

Egyptské západní oázy, Alexandrie a místa bojů 2.světové války Tobruk a El-Alamein. Libyjská řecká a římská antika, Tripolis. Návštěva vnitrozemí s prohlídkou starých hliněných měst a především proslulých skalních rytin v pohoří Akakus, srovnatelné s rytinami v Tassilii jen kousek přes hranice. Životní zážitek při pouštní safari na Sahaře v Great Sand Sea, největší pouštní pustině na světě. Na samou jižní hranici římského impéria,barvitý islámský svět-Arabové,Berbeři a Tuaregové-zasazený do exotiky přírody přináší každému nezapomenutelné dojmy.

kliknutím na fotografii se zvětší

Úzké ulice chrání před slunečním žárem
Úzké ulice chrání před slunečním žárem

Pouštní safari, Libye
Pouštní safari
Libye

Hra světla a stínu v moři písečných dun
Hra světla a stínu
v moři písečných dun

Jiný typ pouště
Jiný typ pouště

Řecká kolonie - přístav Apollonia, Libye
Řecká kolonie - přístav Apollonia, Libye

Apollonia, centrální bazilika, Libye
Apollonia, centrální bazilika, Libye

Cyréne - jedinečná poloha
Cyréne
jedinečná poloha

Cyréne, chrám boha Apollona, Libye
Cyréne, chrám boha Apollona, Libye

Chrám boha Dia v dórském slohu, Cyréne
Chrám boha Dia v dórském slohu, Cyréne

Lathrun - chrám na břehu zátoky
Lathrun - chrám na břehu zátoky

Alexandrie - pevnost Qaitbey
Alexandrie
pevnost Qaitbey

Alexandrie - antický východní přístav
Alexandrie - antický východní přístav

Tripoli, hlavní město Libye
Tripoli, hlavní
město Libye

Leptis Magna, vůdčí město za Římanů
Leptis Magna, vůdčí město za Římanů

Garamantské vozy, proslulé malby v Akaku
Garamantské vozy, proslulé malby v Akaku

Islámské stavitelství v západních oázách, Egypt
Islámské stavitelství
v západních oázách

1.den: Letecky z Prahy do Alexandrie
2.den: ALEXANDRIE - prohlídka největšího města antiky. Proslulo svou obrovskou knihovnou (dnes obnovenou a přístupnou) a jedním ze sedmi divů světa-MAJÁKEM NA OSTROVĚ FAROS. Město bylo pojmenováno po svém zakladateli Alexandru Velikém, který chtěl mít z města hlavní centrum své říše. Dnes je rozloženo na 20 km podél moře (Řecko-římské muzeum, římský amfiteátr, pevnost, zahrady paláce Montazah, pláže).
3.-4.den: Přejezd do OÁZ ZÁPADNÍ POUŠTĚ. Ty se stávají čím dál více populární oproti turisty přeplněnému údolí řeky Nilu. OÁZA SIWA je považována za nejhezčí z oáz západní pouště. Pěstují zde proslulé datle a olivy. Ve starověku zde byl chrám a proslavená věštírna boha Amona. Sem se dostavil pro věštbu Alexandr Veliký a zde ho orákulum prohlásilo za boha. Dnes lze prohlížet zbytky chrámu, řecko-římské hrobky a menší místní muzeum. Dnešní centrum je zčásti tvořeno středověkým MĚSTEM SHALI z nepálených cihel.
EL-ALAMEIN - v době 23. 10. - 04. 11. 1942 zde došlo k rozhodující bitvě na severoafrickém bojišti, kdy britská vojska pod velením gener. R. MONTGOMERYHO donutila Rommelovu armádu ke spěšnému ústupu.
Zpět k moři do MARSA MATRUH - dnes oblíbeného letního místa Egypťanů. V době bojů 2. světové války zde měl hlavní stan německý velitel ERVIN ROMMEL při válečných akcích kolem EL-Alameinu. V místním muzeu jsou některé fotografie a osobní věci "Lišky pouště". Poblíž je soukromá Rommelova pláž, kde odpočíval po bojových akcích.

5.den: Pokračování na As-Sallum a Amsaad na hranicích s Libyí. Dále přes Berdi do Tobruku.
6.den: TOBRUK - místo tvrdých bojů za 2. světové války v oblasti nehostinné kamenité pouště/hamady.Spolu s egyptským El-Alameinem zde byla místa nejintenzívnějších bojů. Množství dojemných udržovaných VÁLEČNÝCH HŘBITOVŮ je toho tichým svědkem. Je zde pochováno více než 15.000 Francouzů, Němců, Britů a příslušníků Commonwealthu. Jsou zde dva hřbitovy Commonwealthu: východní leží 6 km od Tobruku, HŘBITOV KNIGHTSBRIDGE je 24 km na západní stranu. Německý hřbitov se nachází blízko města v Al-Adem.
7.-8.den: Výjezd terénními vozy se zkušenými beduinskými řidiči na jih od Tobruku do oázy s městem JAGHBUB. Odtud do pozoruhodné oblasti písečné pouště GREAT SAND SEA. Ta je považována se svými 200.000 čtverečními kilometry za největší pouštní pustinu na světě. Jízda v písečných dunách je opravdovým zážitkem, na který se nedá zapomenout. Stejně tak kempování v nočním tichu pod nebem plným hvězd přímo nad hlavou.
9.-10.den: Přejezd zpět k moři a po pobřeží dále na západ do proslulých oblastí řeckých kolonií. V antice tvořilo pět řeckých měst tzv. PENTAPOLIS - z nichž dodnes jsou turisty nejvíce vyhledávaná proslavená města Cyrene a Apollonia. Dobře zachované nebo rekonstruované starověké stavby leží buď na mořském břehu nebo na svazích Zelených hor. APOLLONIA - byla vybudována jako přístav pro město Cyrene (akropolis, divadlo, lázně, byzantské kostely, velký byzantský palác). Má jedinečnou polohu na mořském břehu. CYRENE - nejdůležitější antické město ve svazku řeckých kolonií bylo založeno v r. 631 př.Kristem kolonisty z ostrova Thera/Santorin. V době svého největšího rozkvětu město soupeřilo s Athénami i Římem. Rozsáhlé vykopávky nejsou zdaleka ukončeny a rozkládají se na několika místech (agora a forum, akropolis, divadlo, chrámy Apollona, Dia aj., nekropole). Svým umístěním na horských svazích s výhledy přes rozlehlou rovinu směrem k moři dodnes ohromuje návštěvníky. V případě časových možností stojí za to vyjet na výhledy na hřeben ZELENÝCH HOR. Také vykoupání na některém z pěkných míst Středozemního moře patří k zážitkům. Zvlášť pokud by to bylo v zátoce RAS AL-HILAL, která je považována za nejatraktivnější místo této části libyjského pobřeží. Na pobřeží zátoky leží malebné místo LATHRUN se zbytky antického chrámu.
11.den: Přesun do BENGHAZI, druhého největšího města Libye a přelet do hlav. města Tripolisu
12.-13.den: Výjezd do vnitrozemí na jih. Přes hory Jebel Nufus do místa NALUT (velká opevněná sýpka jako hrad, 400 skladů) a dále do starého města s pouštní architekturou GHADAMES (na svět.seznamu UNESCO) u hranice s Alžírskem a Tuniskem. Procházka labyrintem úzkých podzemních uliček a náměstíček, dodnes vyhledávaných pro nižší teploty. Na povrchu ve Starém městě mešita již z r. 666 n.l. Nocleh. Zpět do Tripolisu
14.-15.den: Prohlídka LEPTIS MAGNY, nejvýznamnější antické lokality a jednoho z hlavních měst římské říše (divadlo, veliké fórum, bazilika, největší lázně mimo Řím). Následně odlet do SEBHY. Ráno terénním autem přes vesnici Germa/Garama ke skalním rytinám ve vádí MATHANDOUS (UNESCO) a pouštním jezerům včetně jezera Gabroun
16.-17.den: Do GHAT a pohoří ACACUS k proslulým skalním rytinám, které patří k nejhezčím v Africe (na druhé straně za hranicemi v Alžírsku je podobná oblast Tassilie).
16.-17.den: Zpět do Sebhy a odlet do Tripolisu. Prohlídka antické římské SABRATHY opravené v době italské okupace, s krásnou polohou u moře. Muzeum mozaik v Qasr Libya. Prohlídka TRIPOLISU - hlavní náměstí pod Červenou pevností, Staré město, římský oblouk. Odlet do Evropy.

termín

počet dní

doporučená cena v Kč

10. 10. - 28. 10. 2015

19

48 960,--

Cena zahrnuje: letenku Praha - Alexandrie (eventuálně přes Káhiru), zpět z Tripoli, místní přelety, místní pozemní dopravu, ubytování turistického charakteru, průvodce, informační materiály
Cena nezahrnuje: letištní a odjezd.poplatky, vízové poplatky,povolení do někt.oblastí, stravování, 70,- USD na vstupy (vybere průvodce).
Doporučený počet 8 účastníků. Termín a cena jsou doporučeny z poradenského hlediska.

zpět na leteckou nabídku

zpět na abecední nabídku

kontaktní adresa, telefony, e-mail

Autor: © webs