Í R Á N
S T A R Á   P E R S I E

Velký okruh zemí, která je právem považována za křižovatku dějin a kolébku kultury lidstva. Je to země nesmírných kulturních hodnot i nevšedních přírodních krás. Památky staré Persie připomínají tehdejší světovou mocnost. K tomu třeba přidat nejkrásnější šíitské mešity. Nejlépe je také udělat si vlastní úsudek o současném životě lidí, příjemných a pohostinných. Byli jsme v této zemi mezi prvními a stále se tam rádi vracíme. Je tam bezpečno a my tam jedeme již posedmé.

kliknutím na fotografii se zvětší

Státní poklad - koruna královny Farah
Státní poklad - koruna královny Farah

Sopka Damávand - nejvyšší hora (5 670 m)
Sopka Damávand - nejvyšší hora (5 670 m)

Isfahán, náměstí Naghs Jahan
Isfahán, náměstí
Naghs Jahan

Proslulý most v Isfahánu
Proslulý most
v Isfahánu

Yazd - chrám vyznavačů ohně
Yazd - chrám
vyznavačů ohně

Kerman - hrobka šáha Nematollaha Vali
Kerman - hrobka šáha Nematollaha Vali

Interiér lázní Vakil v Kermanu
Interiér lázní
Vakil v Kermanu

Bam - hliněné pouštní město
Bam - hliněné
pouštní město

Naghsh-é-Rostam, Údolí králů, reliéfy
Naghsh-é-Rostam,
Údolí králů, reliéfy

Persepolis - schodiště Dareiova paláce
Persepolis - schodiště Dareiova paláce

Persepolis - dary Achajménovským králům
Persepolis - dary Achajménovským králům

Hamadan - hrobka Aviceny
Hamadan
- hrobka Aviceny

Yazd - pohřební věže ticha
Yazd,
pohřební věže ticha

Šíráz - hrob básníka Háfeze
Šíráz,
hrob básníka Háfeze

Persepolis - dodnes majestátní
Persepolis,
dodnes majestátní

Persepolis - velmi působivé místo
Persepolis,
velmi působivé místo

Hrobka Kýra Velikého - Pasargády
Hrobka Kýra
Velikého, Pasargády

Súsy - muzeum v zámku
Súsy
muzeum v zámku

Stupňovitý zikkurat Choga Zanbil
Stupňovitý zikkurat
Choga Zanbil

Hrobka biblické Ester - Hamadan
Hrobka biblické Ester
Hamadan

1.den: Letecky Praha - Teherán.
2.-3.den: QOM - druhé nejsvětější poutní místo šíitů po Mašadu (pohřbena je zde Fatemeh, sestra Imáma Rézy, která zemřela v 9. Stol.n.l. a současný hrob se zlatou kopulí byl vybudován šáhem Abbasem I. Postupně dotvářen dalšími safávidskými králi. Město je centrem radikálního kléru a vycházela odtud revoluční činnost proti poslednímu šáhovi a následně podíl na vedení porevolučního státu. Poblíž moderní mešita s hrobkou AJATOLLÁHA CHOMEJNÍHO. ISFAHÁN (UNESCO) - patrně nejhezčí íránské město, dříve bylo hlav. městem (Velké náměstí s vládcovským palácem a jedinečnými mešitami: Imámova a Lotfolláhova, proslavené starobylé mosty s čajovnami,arménská čtvrť Jolfa, Kývavé minarety). Volný čas na bazar.
4.-5.den: Přejezd do NAINU (prohlídka mešity Jame Masjid).Do YAZDU - starobylého města s vysok. minarety, označ. jako "islámské Eiffelovky". Aktivní centrum vyznavačů Ahura Mazdy / zoroastrismu v chrámech ohně-Ateškadé a pohřebních věžích ticha, podzemní systém rozvodu vody-ghanáty.
6.-7.den: Cestou 12 tis. let stará skalní obydlí v Meimandu (nově UNESCO).Do KERMÁNU- pouštního města s menšinou Vyznavačů ohně; stylová čajovna v bývalých lázních, procházka po Bazáru-e-Vakil. Vyhledávaná zahrada s palácem Bagh-e Shahzadeh. Monumentální citadela Arg-e Rayen plně nahrazuje pevnost v Bamu zničenou zemětřesením. Do rozvalin hliněného pouštního města BAM (UNESCO), kde citadela a staré město pod ní se pomalu vzpamatovávají po zemětřesení. Dlouhýpřejezd k moři (Hormozský průliv v Perském zálivu-strategické místo).
8.den: BANDAR-É-ABBAS - přístav pro spojení s okolními ostrovy, barevné lodě (dhow), mešita. Poblíž postaven nový moderní mezinárodní kontejnerový přístav. Do ŠÍRÁZU, který je nazýván městem růží, vína a slavíků (mauzolea básníků Háfeze a Sa´adího), mešity. Brána Koránu.
9.den: Proslulé lokality v okolí Šírázu: PERSEPOLIS (UNESCO) - nejznámější antická lokalita Íránu, hl. město achajménovské perské říše (monumentální schodiště, Apadana - královská audienční síň, Sál sta sloupů, pokladnice aj.). NAGHSH-É ROSTAM (údolí králů, reliéfy a hrobky nejvýznamnějších achajmenovských panovníků, nejlépe zachovalý Chrám vyznavačů ohně). PASARGÁDY (hrob Kýra Velikého, vykopávky antických Pasargád - UNESCO.
10.-11.den: Nově výjezd do malebné horské oblasti Eizeh-Koohrang a kontakty s nomádskými kmeny Bachtiárů. Přes naftonosné POHOŘÍ ZAGROS, prorážené solnými komíny (možno nabrat si čistou sůl) a přes Ahváz do SÚS. Nedaleko ruiny stupňovité pyramidy / zikkuratu CHOGA ZANBIL (UNESCO), patrně nejlépe zachovaná stavba tohoto typu na světě. Poblíž je islámský hrob proroka Daniela (poutní místo, ale přístup možný). SÚSY-4000 let staré město říše Elamu, později zimní město achajmenovských králů, letní byla Persepolis (archeolog. vykopávky, základy akropole a Apadany).
12.den: Pokračování na Horramabad a do KERMANSHÁHU - centra íránského Kurdistánu. Skály TAG-É-BOSTÁN / BOHISTAN s reliéfy králů ze sassánovského období. BISOTÜNSKÁ SKÁLA proslula trojjazyčnými klínovými nápisy. Dále do HAMADÁNU / EKBATAN (vykopávky médského hlavního města; památník Aviceny; hrob biblické Ester a Mordechaje - poutní místo Židů); skála GANJNAMÉ.
13.den: TAHKT-e-SULEJMAN (Šalamounův trůn) - do příchodu islámu bylo nejposvátnějším místem Íránu jako město královského ohně zarathuštrovského náboženství. Zakladetelé Íránu Árjové uctívali oheň a vodu jako živly svého hlavního boha Ahura Mazdy, bohyně vod Anáhity a dalšího božstva Mitry. SOLTÁNIYE - hrobka mongol. sultána, stavěná původně pro imáma Alího - zakladatele náboženství šíitů. Cesta horami krajem pověstných středověkých teroristů- assassínů. Na pobřeží Kaspického moře. Jízda po pobřeží, procházka po břehu, možnost vykoupání (snad).
14.den: Přes Mahmudabad a Amol, pohořím ELBORZ (krásné scenérie) směr Teherán. Cestou kolem sopky DAMÁVAND, nejvyšší hory Íránu (5.670m).
15.den: TEHERÁN - čtrnáctimilionová metropole dnešní Íránské islámské republiky (vládní budovy, brána Shahyada / Azádí, Národní archeol. muzeum, ÍRÁNSKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY - neuvěřitelný soubor velkých drahokamů i umělecké práce; bazary, vyhlídka na město aj.) Přejezd na letiště.
16.den: V noci odlet z Teheránu, dopoledne přílet do Prahy.

termín

počet dní

doporučená cena v Kč

 

16

 

Cena zahrnuje: letenku Praha - Teherán - Praha; dopravu najatým autobusem, ubytování (hotely 3+), české a místní technické průvodce, snídaně a závěreč.večeři; informační materiály. Náš rozšířený program je nejobsáhlejší a zahrnuje téměř celou starou Persii / Írán.
Cena nezahrnuje: : letištní a vízové poplatky, ostatní stravování, vstupy.
Doporučený počet 8 účastníků. Termín a cena jsou doporučeny z poradenského hlediska.

zpět na leteckou nabídku

zpět na abecední nabídku

kontaktní adresa, telefony, e-mail

Autor: © webs