J E M E N   ©

Při velkém okruhu Jemenem poznáte ještě původní svět na Arabském poloostrově. Příroda, kultura, hory i exotika pouště. Nedotčené pláže. Pravý středověk i dnešní život. Jedinečná architektura této země královny ze Sáby, pravlasti kadidla a myrhy.
Malebné horské masívy s četnými vesnicemi na samých vrcholcích vzbuzují dojem "orlích hnízd". Četná místa architektonicky a historicky cenná jsou zařazena do soupisů bohatství lidstva UNESCO. Země je bezpečná.Jedeme již po deváté.

kliknutím na fotografii se zvětší

Sana'a - hl. město s jedinečnou architekturou
Sana'a - hl. město s orig. architekturou

Horské oblasti s terasovitými políčky
Horské oblasti s terasovitými políčky

Typ horské vesnice Al-Hajjara v oblasti Harazu
Typ horské vesnice Al-Hajjara v oblasti Harazu

Historické město Thula
Historické město
Thula

Hlaví město Sanáa - typická architektura
Hlaví město Sanáa
typická architektura

Jemenská brána do starého města Sana´a
Jemenská brána do starého města Sana´a

Historické město Jiblah v provincii Ibb
Historické město Jiblah v provincii Ibb

Minaret mešity Al-Muddafar v městě Taiz
Minaret mešity Al-Muddafar v městě Taiz

Aden - zátoka s pevností Sira
Aden - zátoka
s pevností Sira

Wádí Hadramawt, proslulý Šíbam
Wádí Hadramawt, proslulý Šíbam

Hrobka světce, Say'un, Hadramawt
Hrobka světce,
Say'un, Hadramawt

Venkovské ženy v údolí Hadramawt
Venkovské ženy
v údolí Hadramawt

Pobřeží u Bir Ali (kdysi starověký přístav Qana)
Pobřeží u Bir Ali (kdysi starověký přístav Qana)

Dávná přehrada v Ma'rebu
Dávná přehrada
v Ma'rebu

Vykopávky v Sábském království, Ma´arib
Vykopávky v Sábském království, Ma´arib

Bizarní hrad na skále v Al-Mukkala
Bizarní hrad na skále v Al-Mukkala

1.den: Letecky z Prahy do Sana´a.
2.den: SANA´A - hl. město Jemenu, prohlídka Starého města (UNESCO), jedinečné staré paláce a městské hradby, brána Bab al Yaman, proslulé súky, tržiště.
3.den: Výjezd do Wadi Dahar, návštěva DAR AL-HAJJAR - letní rezidence imáma Yahyi. Přejezd do horské oblasti HARAZ, kde návštěva známého poutního místa AL-HOTEIB muslimské sekty ismailitů Dawoudi Bohra s centrem v Indii. Vycházka do horské vesnice - "orlího hnízda" AL-HAJJARA. Nocleh v horském městě MANAKHA (možnost folklórního večera).
4.-5.den: Přejezd na sever od Sana´a do horských oblastí. Do THULY (UNESCO, starobylé cisterny, věžové domy); procházka horskou vesnicí KAWKABAN a sestup soutěskou do městečka SHIBAM-nocleh. Výjezd na sever přes opevněné město Amran. Návštěva KOHLANU (příklad jemenské horské vesnice s pevností) a zpět do hlav. města Sana´a.
6.den: SANA´A - pokračování prohlídky, muzea, nákupy, volno.
7.den: Do malebného historického města JIBLAH (mešita s madrasou a palác z doby královny Arwy, škola Koránu funkční dodnes). Ve vesnici AL-JANAD je působivá nejstarší mešita v Jemenu postavená ještě za života Muhammadova (NMBŽ). Město TAIZ je hlavním městem nejlidnatější provincie; večerní prohlídka malebného starého města se súky a mešitou Al-Ashrafiya.
8.den: Výjezd po nové obdivuhodné silnici do výšky 3000 m na horu DŽABAL SABÍR s jedineč. výhledy na město Taiz. ADEN - kdysi proslulý britský koloniální přístav, dnes hlavní přístav Jemenu, starobylé vodní nádrže.
9.den: Odjezd časně ráno po pobřeží Indického oceánu přes Habban a Azzan bizarní vulkanickou krajinou do BIR ALI (kdysi důležitý starověký přístav Qana, překladiště kadidla a zboží z Indie na karavany). Výstup na skálu-kdysi sídliště, rozhledy. Liduprázdné pláže a možnost koupání. Jednoduché ubytování v komplexu u pláže.
10.den: BIR ALI - dopoledne volno, odpočinek, koupání. Dojezd do AL-MUKKALA - kvetoucího přístavu, centra jemenského rybolovu. Prohlídka, nocleh.
11-12.den: Přejezd do oblasti WADÍ HADHRAMAWT, největšího wádí na Arabském poloostrově; území proslulé říše královny ze Sáby, pravlast kadidla. SAY´UN, hlavní město oblasti Hadhramawt, návštěva dřívějšího sultánského paláce al-Kathiri (dnes muzeum). Posvátné město islámské vzdělanosti TARIM, proslulá mešita al-Muhdar, palác al-Khaf. Přejezd do vyhlášeného města ŠIBAM, nezapomenutelné hliněné mrakodrapy z nepálených cihel, tzv. "Manhattan pouště" (UNESCO), fotografování západu slunce. Say´un (2x nocleh, hotel s bazénem).
13.den: Přejezd pouští do MA´ARIBU- proslulé archeologické místo (starověká přehrada, chrámy Měsíce a Slunce), staré město, nová přehrada. Návrat do SANA´A. Večerní město, volno.
14.den: Odlet do Prahy. Pokud poletíme s Tureckými Aeroliniemi bude při zastávce v ISTANBULU možnost prohlídky města (víza nejsou třeba).

Po absolvování základního velkého okruhu Jemenem vám můžeme zorganizovat fakultativní návštěvu ostrova SOKOTRA

termín

počet dní

doporučená cena v Kč

 

14

 

Cena zahrnuje: letenku Praha - Sana´a - Praha; dopravu najatým malým autobusem na celý okruh, ubytování (hotely 2-3+), průvodce, informační materiály
Cena nezahrnuje: : letištní a odjezdové poplatky, vízové poplatky, stravování, 60,-USD na vstupy (vybere průvodce)
Doporučený počet 8 účastníků. Termín a cena jsou doporučeny z poradenského hlediska.

zpět na leteckou nabídku

zpět na abecední nabídku

kontaktní adresa, telefony, e-mail

Autor: © webs