SEVERNÍ KOREA, ČÍNA / PEKING ©

Č Í N A - Poznávání minulého, ale i současného života hlavního města země, která se nesmírně dynamicky rozvíjí. Peking má mnoho co nabídnout návštěvníkovi s nejrůznějšími zájmy.

S E V E R N Í   K O R E A
( K o r e j s k á   l i d o v ě   d e m o k r a t i c k á   r e p u b l i k a ,   K L D R )
Země s mnoha přírodními krásami i historickými zajímavostmi je dosud málo navštěvovaná i když je pro turisty otevřená. K pocitu osobní bezpečnosti přispívá skutečnost, že s vámi je stále oficielní průvodce a váš cestovní plán musí být předem schválen.

kliknutím na fotografii se zvětší

Triumfální oblouk v Pyongyangu
Triumfální oblouk
v Pyongyangu

Pyongyang - věž Ideje Juche
Pyongyang
- věž Ideje Juche

Jaro za hradbami Pyongyangu
Jaro za hradbami Pyongyangu

Pagoda v údolí Hyangsan
Pagoda v údolí Hyangsan

Hotel Hyangsan ve stejnojmenných horách
Hotel Hyangsan ve stejnojmenných horách

Mangyongdae - rodný domek Kim-Ir-Sena
Mangyongdae - rodný domek Kim-Ir-Sena

Hrobka krále Kongmina, Kaesong
Hrobka krále Kongmina, Kaesong

Socha bojovníka u hrobky, Kaesong
Socha bojovníka u hrobky, Kaesong

Scenérie z Diamantových hor
Scenérie z Diamantových hor

Na přehradě u města Namp'o
Na přehradě
u města Namp'o

Brána do pevnosti, Mt. Taesong
Brána do pevnosti,
Mt. Taesong

Moderní výstavba v Pyongyangu
Moderní výstavba
v Pyongyangu

zpět na leteckou nabídku

zpět na abecední nabídku

kontaktní adresa, telefony, e-mail

Autor: © webs