SÚDÁN, ETIOPIE ©

S Ú D Á N je zemí rozdělenou do dvou částí podle kultury a historického vývoje oblastí. Na severu jsou to muslimská území obývaná Araby a na jihu oblast černých původních afrických obyvatel se starým animistickým náboženstvím. Také příroda tvoří jakousi pomyslnou linii mezi severními pouštními a polopouštními oblastmi a jižními savanami a deštnými pralesy. Moderní Súdán se rozkládá na místech pradávné nubijské civilizace, která byla předchůdkyní Egypta faraonů. Některé jižní oblasti jsou dodnes nepřístupné, ovšem lidé, se kterými se setkáte jsou přátelští a pohostinní.

E T I O P I E patří do oblasti nazývané "kolébka lidstva", kde se našly zbytky nejstarších hominidů na světě. Zvláštností této země je také to, že se nikdy nestala kolonií evropských národů. Má dlouhou doloženou historii, dávno přivedené křesťanství, tradice židovství, ale i tradici islámu. Je zároveň zemí s druhým nejvyšším horstvem Afriky dosahujícím svými vrcholy přes 4.000 m.

kliknutím na fotografii se zvětší

Meroe - královské pohřebiště, pyramidy, Súdán
Meroe - královské pohřebiště, pyramidy, Súdán

Vykopávky Musawwarat es Sufra, Súdán
Vykopávky Musawwarat es Sufra, Súdán

Omdourman, hrobka Mahdího, Súdán
Omdourman, hrobka Mahdího, Súdán

Addis Abeba - pouliční ruch, Etiopie
Addis Abeba
- pouliční ruch, Etiopie

Stará pevnost, Etiopie
Stará pevnost, Etiopie

Tradiční lehké obydlí, Etiopie
Tradiční lehké
obydlí, Etiopie

Káva se pěstuje v Etiopii od pradávna
Káva se pěstuje
v Etiopii od pradávna

Příslušnice horského kmene
Příslušnice
horského kmene

zpět na leteckou nabídku

zpět na abecední nabídku

kontaktní adresa, telefony, e-mail

Autor: © webs