SÝRIE, LIBANON

Země považované za kolébku civilizace s množstvím historických památek od nejstarších dob přes antiku k památkám křesťanským a islámským. Dojmy z přírody jsou násobeny pohádkovou orientální atmosférou. Jde o oblasti bezpečné s pohostinnými obyvateli, které jsme již vícekrát navštívili.

kliknutím na fotografii se zvětší

Ramlet al-Baida, jižní pobřeží Bejrútu
Ramlet al-Baida, jižní pobřeží Bejrútu

Hama, obří vodní kola norie
Hama, obří
vodní kola norie

Palmyra / Tadmor, hlavní třída
Palmyra / Tadmor, hlavní třída

Damašek, interiér Omajovské mešity
Damašek, interiér Omajovské mešity

Ikona Bohorodičky, v Sýrii je i křesťanství
Ikona Bohorodičky,
v Sýrii je i křesťanství

Amfiteatr v Bosře
Amfiteatr v Bosře

Baalbek - chrámy Baccha a Jupitera
Baalbek - chrámy Baccha a Jupitera

Syrské pobřeží Středozemního moře
Syrské pobřeží Středozemního moře

S Ý R I E
1.den: Letecky Praha - Damašek, přejezd do hotelu, ubytování.
2.den: DAMAŠEK - Celodenní prohlídka města. Šestimilionové hlav. město Sýrie patří k nejdéle bez přerušení osídleným městům na světě (Národní muzeum, mešita Takia Sulimanieh, trh řemesel, Omajovská mešita, Saladinova hrobka, proslulý krytý bazar Súk al-Hamidijja, zbytky Jupiterova chrámu, kostel sv.Anania, Azemovský palác).
3.den: Přejezd do pouště do antického města PALMYRA/TADMOR - jedno z nejvýznamnějších syrských, ale i světových památek , město v rozsáhlé oáze na důležité karavanní cestě (Belův chrám, muzeum, agora, hlavní ulice, nekropole, event. citadela). Vedle antického města vyrostlo město nové, současné. Volno na večerní Palmyru.
4.den: Palmyra-dokončení,MARI-důležité mezopotamské město s rozkvětem před 5.000 roky (známý byl zdejší velký královský palác); DURA EUROPOS-opevněné město vybudované Makedonci na útesu 90m nad Eufratem. Dojezd doDier Ezzor.
5.den: DIER EZZOR-příjemné pouštní město na Eufratu je křižovatkou cest. RUSAFA (Serjiopolis)-místo se zachovalým opevněním a zbytky byzantské baziliky sv.Sergia. Euphrates Dam-přehrazením Eufratu vzniklo Assadovo jezero, které bylo naplněno v r. 1973, problémy s odběrem vody, zavlažování,přesuny důlež.staveb. Do Aleppa.
6.den: ALEPPO / HALEB - okruh druhým největším městem Sýrie, odedávna důležitým obchodním centrem (citadela, Velká mešita, proslavený bazar, Khan Al-Shunech).Rozsáhlá Bazilika Sv. SIMEONA / QALA´AT SAMAAN (poustevník Simeon zde strávil v 5. stol. n.l. 36 let na vysokém sloupu).- Maaret Al-Numan.
7.den: MAARET Al-NUMAN (muzeum), EBLA - UGARIT kdysi nejvýznamnější město u Středozemního moře, fénické centrum obchodu, místo vzniku hláskové abecedy (královský palác patřil k nejproslulejším v celé západní Asii). Dále do Lattakie.
8.den: LATTAKIA - rušné přístavní město již od římských dob, jde tudy většina syrského importu a exportu, trajekty do Turecka a na Kypr. TARTUS je druhým důležitým syrským přístavem. CRAC DES CHEVALIERS - největší křižácký hrad na Blízkém Východě, prvořadá památka z pol. 12. stol.,mimořádně zachovaná (míval až 4.000 mužů posádky).Zpět do Damašku.

L I B A N O N
9.den: Z Damašku na libanonskou hranici a do BAALBEKU (UNESCO). Akropole patří k nejrozsáhlejším na světě a zbytky římských staveb jsou nejvýznamnější na Blízkém Východě (chrámy Jupiterův, Venušin, Bacchův, nádvoří a opevnění. Přejezd POHOŘÍM LIBANON přes Anjar do Bejrútu.
10.den: BEJRÚT - hlav.město Libanonu spojuje historie s tepem nového života; stará část i okrajová území města byla poničena za 16 let vnitřní války, ale byla obnovena (nábřeží a čtvrť Hamra, parlament, Velká mešita, event. Národní muzeum).Jonieh - návštěva jeskyně JEITTA GROTTO, která svou rozlohou i krápníkovou výzdobou patří k významným světovým jeskyním a je prvořadou zajímavostí Libanonu. Pokračování lanovkou na výhledy do JUNIEH a HARISA.Zpět Bejrút.
11.den: Celodenní exkurze na jih Libanonu do TYRU - města založeného Féničany v 3.tisíciletí př.Kr., byl zde čilý obchod s purpurovým barvivem a cedrovým dřevem (cedry použil král Šalamoun na stavbu chrámu v Jeruzalémě), dnešní vykopávky jsou z doby římské. SIDON - je ještě starší fénické město, kdysi významné a bohaté, dnes jen přístav,klenuté bazary, staré město a křižácký Mořský hrad na malém ostrově, Velká mešita. Zpět do Bejrůtu
12.den: Přesun do Beit Eddin a Mosa Castle a na Syrskou hranici. Do Daraa.
13.den: :DARAA - Výjezd na jih Sýrie, návštěva velmi dobře zachovalého římského divadla v BOSŘE obklopeného citadelou. Přes lokality Shahpa a Kanawat zpět do Damašku.
14.den: Damašek - odjezd na letiště a odlet.

termín

počet dní

doporučená cena v Kč

 

14

 

Cena zahrnuje: letenku Praha - Damašek - Praha; dopravu najatým busem / mikrobusem, ubytování v hotýlcích se snídaní, 1 x specielní syrský oběd, českého průvodce, místní technický doprovod, informační materiály
Cena nezahrnuje: letištní a odjezdové poplatky, vízové poplatky, ostatní stravování
Doporučený počet 8 účastníků. Termín a cena jsou doporučeny z poradenského hlediska.

zpět na leteckou nabídku

zpět na abecední nabídku

kontaktní adresa, telefony, e-mail

Autor: © webs