ČESKÁ KANADA a JIŽNÍ ČECHY - kultura a příroda

1.den: Trasa Praha, ČESKÁ KANADA - přírodní park s jedinečnými specifiky podobnými rázu přírody Kanady. Oblast se nachází na jihu Čech při hranici Čech, Moravy a Rakouska. Ráz je pahorkatinný a vrchovinný s nejvyšším vrcholem VYSOKÝ KÁMEN (738 m n.m.). Hojné jsou obří balvany-VIKLANY (žulový viklan U VALTÍNOVA). Probíhá zde důležité evropské ROZVODÍ SEVERNÍHO a ČERNÉHO MOŘE. Pohled z výšky z unikátní dřevěné ROZHLEDNY (40,7 m) nejvyšší u nás. Oblast působení lupiče J. G. Grasela - dodnes pojem grázl. Opevněná ves ŽUMBERK je jednou ze tří dochovaných opevněných vesnic v Evropě (hradby, válcovité bašty, rybník). V zámečku je muzejní expozice LIDOVÉHO MALOVANÉHO NÁBYTKU. Pohraniční město SLAVONICE jsou městskou památkovou rezervací s RENESANČNÍMI DOMY vyzdobenými sgrafity. Unikátní atmosféra obou náměstí, vliv divadla Sklep. Nocleh.
2.den: Jízda proslulou ÚZKOKOKOLEJKOU NOVÉ HRADY - JINDŘICHUV HRADEC je neopakovatelným zážitkem. Pomalá vyhlídková jízda vede lesy,mezi rybníky,okolo vesnic (na zastávce Kaproun vzpomínka na českého velikána Járu Cimrmana). KOZÍ HRÁDEK - národní kulturní památka je nejpamátnějším hradem Táborska hlavně pobytem mistra Jana Husa. SEZIMOVO ÚSTÍ - PAMÁTNÍK EDVARDA BENEŠE: sestává z vily a hrobky manželů Benešových, zahrady a vlastního památníku. Od roku 2000 je kulturní památkou.

termín

počet dní

doporučená cena v Kč

26. 09. - 27. 09. 2015

2

1 580,--

Cena zahrnuje: dopravu busem, ubytování, průvodce.
Cena nezahrnuje: stravování
Termín a cena jsou doporučeny z poradenského hlediska.

zpět na turistickou nabídku

zpět na abecední nabídku

kontaktní adresa, telefony, e-mail

Autor: © webs