Č E S K Ý   L E S   A   C H O D S K O
II. Č Á S T

1.den: Busem přes Plzeň, Zbůch a Stod, Holýšov, Staňkov a Horšovský Týn do DOMAŽLIC (přestávka). Přes Babylon do České Kubice. Po červenéznačce na žlutou a u České studánky na modrou Hánovu cestu na nejvyšší horu Českého lesa na ČERCHOV (1.042 m ). Z vrcholu po zelené zpět na červenou na VÝHLEDY k pomníku Jindřicha Šimona Baara. Přes Chodov a Trhanov (rodiště lékaře a spisovatele J. Thomayera) - nocleh. Celkem 12 km.
2.den: Historie a kultura Chodska. TRHANOV - barokní Lamingenův / Lomikarův zámek, připomínka chodského povstání a Jiráskových Psohlavců. Přejezd na Výhledy a Baarovou stezkou do KLENČÍ POD ČERCHOVEM (5 km). Je to vesnická památková zóna, kde slavní rodáci: J. Š. Baar, hudeb. skladatel Jindřich Jindřich a spisovatel Jan Vrba. Stará pošta z r. 1546. Tradice výroby chodské keramiky. DRAŽENOV (rychtář Hrubý), HRÁDEK - vyhlídkové místo (585m) s pomníkem JANA SLADKÉHO / KOZINY. ÚJEZD - chodská ves s bývalým Kozinovým statkem, dnes památníkem a dalšími stavbami lidové architektury. Domažlice - VESELÁ HORA (587 m) - tradiční poutní místo "SVATÝ VAVŘENEČEK". Odjezd do Prahy.

termín

počet dní

doporučená cena v Kč

26. 07. - 27. 07. 2008

2

1 150,--

Cena zahrnuje: dopravu busem, ubytování, průvodce.
Cena nezahrnuje: stravování (lze koupit na místě)
Termín a cena jsou doporučeny z poradenského hlediska.

zpět na turistickou nabídku

zpět na abecední nabídku

kontaktní adresa, telefony, e-mail

Autor: © webs