J E S E N Í K Y - I. Č Á S T
po hřebenu Hrubého Jeseníku na Praděd - nejvyšší horu Moravy

1.den: Autobusem na ČERVENOHORSKÉ SEDLO, odtud se půjde na PRADĚD (1 491 m), bez odbočky 10 km, s odbočkou k vodopádu asi 14 km. Ubytování a možnost vycházky k horním partiím DIVOKÉHO DOLU. Druhý den pokračování hřebenovou cestou přes PETROVY KAMENY s dalekými rozhledy (zejména z BŘIDLIČNÉ HORY). Tůra (cca 13 km) skončí na SKŘÍTKU, kde bude čekat oběd a náš autobus. Na zpáteční cestě navštívíme zajímavé a opomíjené MĚSTO LANŠKROUN. (Kdo bude chtít mít mírnější turistiku, může jet naším autobusem do KARLOVY STUDÁNKY a odtud "ekobusem" na Praděd (ubytování).
2.den: Může se použít "ekobus" zpět do Karlovy Studánky a odtud naším autobusem na Skřítek.

termín

počet dní

doporučená cena v Kč

28. 05. - 29. 05. 2005

2

980,--

Cena zahrnuje: dopravu busem, ubytování, průvodce.
Cena nezahrnuje: stravování (lze koupit na místě)
Termín a cena jsou doporučeny z poradenského hlediska.

zpět na turistickou nabídku

zpět na abecední nabídku

kontaktní adresa, telefony, e-mail

Autor: © webs