N Í Z K Ý   J E S E N Í K - II. Č Á S T
Oderské vrchy, údolím řeky Moravice

1.den: Busem přes Hradec Králové, Svitavy, Moravskou Třebovou, Mohelnici, Olomouc, Hranice, Lipník nad Bečvou. Do OSTRAVY - PETŘKOVIC na lokalitu LANDEK. Místo OSÍDLENÍ LOVCI MAMUTU a nálezu slavné sošky venuše zvané LANDECKÁ (PETŘKOVICKÁ) VENUŠE vyřezané z kusu hematitu. VÝCHOZY UHELNÝCH SLOJÍ NA POVRCH znali již tito lidé a uhlím také topili. Zde začínala v roce 1782 novodobá těžba uhlí a veškerá sláva Ostravska. Dnes v době uzavření dolů a ukončení těžebních aktivit Ostravy je zde vytvořeno HORNICKÉ MUZEUM OKD, kde je soustředěna strojová důlní výbava i technické zázemí (možnost turistického sfárání do dolu Anselm). Oběd v proslulé Bezručově krčmě / harenbě. Prohlídka muzea a muzejního areálu. Nocleh v Hradci nad Moravicí.
2.den: Výjezd na vrch hřebenu ODERSKÝCH VRCHU a prohlídka zámku HRADEC NAD MORAVICÍ (Národní kulturní památka), proslulého místa návštěv Ludvíka van Beethovena, Ferenze Liszta a Nikoly Paganiniho. Pochod KOLEM ŘEKY MORAVICE v oblasti Přírodního parku Moravice, z obce Žimrovice do Podhradí (Vikštejna). Pozoruhodný papírenský splav tvoří společně s náhonem zajímavou technickou památku (s vodními tunely a mosty) pro výrobu papíru z r. 1890. Podhradí - vyrovnávací vodní nádrž Kružberské přehrady (velká úpravna vody, jejíž hlavní objekt je památkově chráněn jako umělecky výjimečně provedená průmyslová stavba). Zpět přes Vítkov (na hřbitově pohřben Jan Zajíc, náhrobek z r.1969 od O. Zoubka). Cestou zpět přes Jakubčovice, Potštát, Kozlov (v případě času K PRAMENI ŘEKY ODRY - na úpatí Fidlova kopce, 680 m ve vojenském újezdu Libavá).

termín

počet dní

doporučená cena v Kč

16. 08. - 17. 08. 2008

2

1 590,--

Cena zahrnuje: dopravu busem, ubytování, průvodce.
Cena nezahrnuje: stravování (lze koupit na místě)
Termín a cena jsou doporučeny z poradenského hlediska.

zpět na turistickou nabídku

zpět na abecední nabídku

kontaktní adresa, telefony, e-mail

Autor: © webs