B Í L É   K A R P A T Y   II.
V Ý C H O D N Í   Č Á S T

1.den: Busem do Veselí nad Moravou, Blatničku do Strání a k hranici se Slovenskem Březová / Nová Bošáca. Pochod po zelené značce na Velký Lopeník (914 metru, rozhledna) a dále po zelené na Malý Lopeník (881 m). Po úbočí Kobylce a přes Lopenické sedlo na Mikulčin Vrch (799 metru). Zde nocleh. (Celkem cca 9 km).
2.den: Po hřebeni Bílých Karpat po červené na Vyškovec (794 metru), dále po žluté a zelené a kolem pomníčku amerických letců, přes Žár (599 metru) k silnici do Rovného, kde bude čekat náš autobus. (Celkem 8 km).
Zpět pojedeme busem do Starého Hrozenkova, střediska Moravských Kopanic (případně návštěva muzea), Bánov a Uherský Brod.

termín

počet dní

doporučená cena v Kč

12. 06. - 13. 06. 2010

2

1 980,--

Cena zahrnuje: dopravu busem, ubytování, průvodce.
Cena nezahrnuje: stravování (lze koupit na místě)
Termín a cena jsou doporučeny z poradenského hlediska.

zpět na turistickou nabídku

zpět na abecední nabídku

kontaktní adresa, telefony, e-mail

Autor: © webs