K R K O N O Š E - I. Č Á S T
po   hřebenu   Krkonoš

1.den: Busem přes Jičín (přestávka), Svobodu n/Úpou do Pece pod Sněžkou. Odtud lanovkou na Sněžku (1.602 m). Sestup polským územím (pasy či nové občan. průkazy s sebou) k horským jezerům Mali a Wielki Staw a cestou česko - polského přátelství po hřebenech Krkonoš. Přes Malý Šišák (1.440 m ), Špindlerovu boudu přes Čihadlo (1.217 m) na Petrovu boudu - nocleh. Celkem cca 12 km.
2.den: Pokračování po hřebenu přes Dívčí kameny (1414 m)a Mužské kameny (1416m) dále přes Vysoké Kolo (1.506 m) nad Sněžné jámy k Labské boudě. (Možnost odbočky k prameni Labe, 2 km). Kolem Pančavské louky a Hančova pomníku k mohyle Hanče a Vrbaty na Vrbatovu boudu. Zde bude čekat náš autobus. (Event.ještě přes Zlaté návrší na Horní Mísečky, 3 km). Základní trasa 10 km.

termín

počet dní

doporučená cena v Kč

11. 08. - 12. 08. 2007

2

980,--

Cena zahrnuje: dopravu busem, ubytování, průvodce.
Cena nezahrnuje: stravování (lze koupit na místě)
Termín a cena jsou doporučeny z poradenského hlediska.

zpět na turistickou nabídku

zpět na abecední nabídku

kontaktní adresa, telefony, e-mail

Autor: © webs