K R U Š N É   H O R Y   I. ČÁST
Seznámení se západní částí Krušných hor,
oblasti s pestrými objekty poznávání jak přírodními tak i kulturními

1.den: Přes Jáchymov na BOŽÍ DAR (1028 m) - nejvýše položené městečko v Čechách. Dříve důležité dolování stříbra, dnes významné středisko zimních sportů. BOŽÍDARSKÉ RAŠELINIŠTĚ je národ.přírodní rezervací s naučnou stezkou (okruh 3,2 km). KLÍNOVEC (1244 m) je nejvyšším vrcholem Krušných hor (výborné rozhledy, krátký sestup k silnici). Přejezd do MĚDĚNCE, kde ubytování a možnost stravování.
2.den: Prohlídka Měděnce a vyhlídkového vrchu MĚDNÍK (910 m) s kruhovým rozhledem. Návštěva prohlídkové štoly MARIE POMOCNÉ (která též souvisí s malachytovou jeskyní). Přejezd přes Rusovou k mohutné zřícenině hradu HASIŠTEJN (působení humanisty a cestovatele Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic; silná posilující pozitivní zóna). Přejezd údolím Prunéřovského potoka do KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ - města se známou thunovskou porcelánkou. Procházka zámeckým parkem se vzácnými stromy a dřevinami a sochami J. Brokoffa. Ochutnat léčivou vodu lze ve zdejších znovuobnovených lázních.

termín

počet dní

doporučená cena v Kč

15. 07. - 16. 07. 2006

2

890,--

Cena zahrnuje: dopravu busem, ubytování, průvodce
Cena nezahrnuje: stravování (lze koupit na místě)
Termín a cena jsou doporučeny z poradenského hlediska.

zpět na turistickou nabídku

zpět na abecední nabídku

kontaktní adresa, telefony, e-mail

Autor: © webs