O R L I C K É   H O R Y
po hřebenu Orlických hor

1.den: Pěší část zájezdu začne v OLEŠNICI V ORLICKÝCH HORÁCH, odkud půjdeme asi 10 km po hřebenu na ŠERLICH, kde bude ubytování na MASARYKOVĚ CHATĚ a možnost výletu do Šerlišského mlýna.
2.den: Bude pěší pokračování (celkem asi 12 km) po hřebenu přes VELKOU DEŠTNOU (1 115 m) s výhledy do Polska a na Jeseníky. Před STŘEDNÍM VRCHEM zahneme po modré značce do ORLICKÉHO ZÁHOŘÍ, kde bude čekat náš autobus. Dále pak navštívíme poutní místo NERATOV, kde nad vsí jsou mohutné zbytky kostela a jedna z nejsilnějších POZITIVNÍCH ZÓN ozdravujících a posilujících člověka. Podle časových možností prohlídka pohraniční PEVNOSTI HANIČKA (cca 4 km pochodu). (Kdo bude chtít mírnější turistiku, může zájezd absolvovat naším autobusem s možností kratších vycházek poblíž autobusu ).

termín

počet dní

doporučená cena v Kč

17. 09. - 18. 09. 2005

2

890,--

Cena zahrnuje: dopravu busem, ubytování, průvodce.
Cena nezahrnuje: stravování (lze koupit na místě)
Termín a cena jsou doporučeny z poradenského hlediska.

zpět na turistickou nabídku

zpět na abecední nabídku

kontaktní adresa, telefony, e-mail

Autor: © webs