L A B S K É   P Í S K O V C E   I.

1.den: Busem údolím řeky Labe, úsekem Porta Bohemica do Ústí nad Labem, Libouchce a Tisé. Turistika v oblasti přírodní památky Tiské stěny. Rozsáhlé skalní město patří do CHKO Labské pískovce. Přesun na Děčínský Sněžník (723 m) - naši nejvyšší stolovou horu. Z rozhledny jsou panoramatické výhledy. Dále po zelené značce přes Koňskou hlavu (668 m) do Maxiček - nocleh. (Celkem cca 12 km).
2.den: Po zelené značce lesem k Labi do Čertovy Vody. Po žluté kolem Labe a pískovcových útvarů do Dolního Žlebu. Zde přívozem přes Labe a nahoru do Labské Stráně a dále po červené kolem Arnoltických stěn a údolím Suché Kamenice. Kolem lokality obřích hrnců před Hřensko, kde bude čekat náš autobus. (Celkem cca 12 km).

termín

počet dní

doporučená cena v Kč

25. 07. - 26. 07. 2009

2

1 350,--

Cena zahrnuje: dopravu busem, ubytování, průvodce.
Cena nezahrnuje: stravování (lze koupit na místě)
Termín a cena jsou doporučeny z poradenského hlediska.

zpět na turistickou nabídku

zpět na abecední nabídku

kontaktní adresa, telefony, e-mail

Autor: © webs