P O D B L A N I C K O
chráněná krajinná oblast Blaník a širší okolí

1.den: Blaník a širší okolí je poněkud opomíjeným územím, o jehož rekreačním a památkovém významu se s námi přesvědčíte. JEMNIŠTĚ - prohlídka zámku s cennými sbírkami. VLAŠIM - procházka zámeckou zahradou. KONDRAC - vzácný románský kostel se zbytky románs.nástěnných maleb. Pochod na VELKÝ BLANÍK (639m) opředený pověstmi o spícím vojsku blanických rytířů. Na vrchu valy keltského hradiště a rozhledna. Dále na MALÝ BLANÍK (576m) s přírod.rezervací a přes LOUŇOVICE POD BLANÍKEM (exteriér zámku, zlatorudný mlýn - doklad významného dobývání zlata v této oblasti) do LIBOUNĚ (románská rotunda s původními freskami) (10,5 km). Nocleh a možnost stravování ve SMILOVÝCH HORÁCH.
2.den: Krátký pochod na zříceninu hradu ŠELMBERKA (rozhledna) a do MLADÉ VOŽICE (město na řece Blanici, náměstí s pamět. deskou August.Sedláčka, působiště malíře Oty Bubeníčka). Přejezd do CHÝNOVA (městská památk.zóna, v 10. století slavníkovský hrad, expozice rodáka sochaře F. Bílka). Na prohlídku národní přírodní památky CHÝNOVSKÉ JESKYNĚ (světový unikát s bohatstvím ornamentálních tvarů a barev).

termín

počet dní

doporučená cena v Kč

27. 05. - 28. 05. 2006

2

760,--

Cena zahrnuje: dopravu busem, ubytování, průvodce
Cena nezahrnuje: stravování (lze koupit na místě)
Termín a cena jsou doporučeny z poradenského hlediska.

zpět na turistickou nabídku

zpět na abecední nabídku

kontaktní adresa, telefony, e-mail

Autor: © webs